Chiến thuật giao dịch IQ Option kết hợp kháng cự, hỗ trợ với mô hình nến

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Kiếm tiền IQ Option với chỉ báo đơn giản: Parabolic Sar kết hợp Hỗ Trợ/Kháng Cự

Một số các trader Brazil đã rất thành công với chiến lược sử dụng chỉ báo Parabolic Sar kết hợp Hỗ trợ/kháng cự. Công thức giao dịch IQ Option của họ như thế nào? Và chiến thuật quản lý vốn ra sao? Bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn.

Bài viết này sẽ kèm review các điểm lệnh chi tiết mà tôi vào lệnh tại IQ Option với chiến thuật này.

Chiến thuật giao dịch IQ Option: Chỉ báo Parabolic Sar kết hợp Hỗ Trợ/Kháng Cự

Hướng dẫn thiết lập phương pháp giao dịch

Chọn sản phẩm giao dịch : AUD/USD, USD/JPY, EUR/USD.

Thời gian nến Nhật 5 phút .

Thời gian kết thúc từ 15 phút trở lên.

Thiết lập biểu đồ và thời gian kết thúc lệnh

” data-medium-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/thiet-lap-bieu-do-va-thoi-gian-ket-thuc-lenh-300×165.jpg” data-large-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/thiet-lap-bieu-do-va-thoi-gian-ket-thuc-lenh-1024×565.jpg” src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%202099%20661’%3E%3C/svg%3E” alt=”Thiết lập biểu đồ và thời gian kết thúc lệnh” width=”1199″ height=”661″ data-lazy-srcset=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/thiet-lap-bieu-do-va-thoi-gian-ket-thuc-lenh.jpg 1199w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/thiet-lap-bieu-do-va-thoi-gian-ket-thuc-lenh-300×165.jpg 300w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/thiet-lap-bieu-do-va-thoi-gian-ket-thuc-lenh-768×423.jpg 768w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/thiet-lap-bieu-do-va-thoi-gian-ket-thuc-lenh-1024×565.jpg 1024w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/thiet-lap-bieu-do-va-thoi-gian-ket-thuc-lenh-696×385.jpg 696w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/thiet-lap-bieu-do-va-thoi-gian-ket-thuc-lenh-1068×589.jpg 1068w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/thiet-lap-bieu-do-va-thoi-gian-ket-thuc-lenh-762×420.jpg 762w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1199px) 100vw, 1199px” data-lazy-src=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/thiet-lap-bieu-do-va-thoi-gian-ket-thuc-lenh.jpg” /> Thiết lập biểu đồ và thời gian kết thúc lệnh

Parabolic Sar là một chỉ báo xác định rõ rệt hướng và thời gian của xu hướng thị trường, cũng như các điểm đảo chiều tiềm năng.

Chỉ báo Parabolic Sar trong xu hướng tăng.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Chỉ báo Parabolic Sar trong xu hướng tăng

” data-medium-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-300×166.jpg” data-large-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-1024×567.jpg” src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%202097%20663’%3E%3C/svg%3E” alt=”” width=”1197″ height=”663″ data-lazy-srcset=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang.jpg 1197w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-300×166.jpg 300w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-768×425.jpg 768w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-1024×567.jpg 1024w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-696×385.jpg 696w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-1068×592.jpg 1068w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-758×420.jpg 758w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1197px) 100vw, 1197px” data-lazy-src=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang.jpg” /> Chỉ báo Parabolic Sar trong xu hướng tăng

Chỉ báo Parabolic Sar trong xu hướng giảm.

Chỉ báo Parabolic Sar trong xu hướng giảm

” data-medium-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-300×166.jpg” data-large-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-1024×567.jpg” src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%202000%20665’%3E%3C/svg%3E” alt=”” width=”1200″ height=”665″ data-lazy-srcset=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam.jpg 1200w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-300×166.jpg 300w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-768×426.jpg 768w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-1024×567.jpg 1024w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-696×385.jpg 696w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-1068×592.jpg 1068w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-758×420.jpg 758w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” data-lazy-src=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam.jpg” /> Chỉ báo Parabolic Sar trong xu hướng giảm

Công thức vào lệnh tại IQ Option

Để cho mọi việc đơn giản chúng ta chỉ vào lệnh khi xu hướng được xác định rõ ràng. Khi xu hướng tăng chỉ vào lệnh tăng và khi xu hướng giảm ta tìm điểm vào lệnh giảm hợp lý.

Với cách chơi IQ Option thế này, chỉ báo Parabolic Sar đóng vai trò xác định xu hướng. Còn Hỗ trợ/Kháng cự đóng vai trò là tín hiệu vào lệnh.

HIGHER = Chỉ báo Parabolic Sar trong xu hướng tăng + Hỗ Trợ.

Công thức vào lệnh với chỉ báo Parabolic Sar trong xu hướng tăng và hỗ trợ

” data-medium-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-va-ho-tro-300×166.jpg” data-large-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-va-ho-tro-1024×567.jpg” src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%202099%20664’%3E%3C/svg%3E” alt=”” width=”1199″ height=”664″ data-lazy-srcset=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-va-ho-tro.jpg 1199w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-va-ho-tro-300×166.jpg 300w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-va-ho-tro-768×425.jpg 768w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-va-ho-tro-1024×567.jpg 1024w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-va-ho-tro-696×385.jpg 696w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-va-ho-tro-1068×591.jpg 1068w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-va-ho-tro-758×420.jpg 758w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1199px) 100vw, 1199px” data-lazy-src=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-va-ho-tro.jpg” /> Công thức vào lệnh với chỉ báo Parabolic Sar trong xu hướng tăng và hỗ trợ

Giải thích: Khi giá nằm trong xu hướng tăng sẽ lên tục phá các đỉnh kháng cự để tăng lên => Vùng kháng cự sẽ trở thành vùng Hỗ Trợ mới.

Trong những nhịp tăng đó sẽ liên tục xuất hiện những điều chỉnh giảm, test lại vùng hỗ trợ mới này. Đây là tín hiệu để bạn mở những giao dịch quyền chọn Tăng (HIGHER).

LOWER = Chỉ báo Parabolic Sar xu hướng giảm + Kháng Cự.

Công thức vào lệnh với chỉ báo Parabolic Sar trong xu hướng giảm và kháng cự

” data-medium-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-va-khang-cu-300×166.jpg” data-large-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-va-khang-cu-1024×566.jpg” src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%202030%20569’%3E%3C/svg%3E” alt=”” width=”1030″ height=”569″ data-lazy-srcset=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-va-khang-cu.jpg 1030w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-va-khang-cu-300×166.jpg 300w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-va-khang-cu-768×424.jpg 768w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-va-khang-cu-1024×566.jpg 1024w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-va-khang-cu-696×385.jpg 696w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-va-khang-cu-760×420.jpg 760w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1030px) 100vw, 1030px” data-lazy-src=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-va-khang-cu.jpg” /> Công thức vào lệnh với chỉ báo Parabolic Sar trong xu hướng giảm và kháng cự

Cách quản lý vốn phù hợp

Cách bảo vệ tài khoản trong một thị trường rủi ro cao thì an toàn nhất là đặt ra giới hạn cho tài khoản về khoản lợi nhuận và thua lỗ. Một phương pháp quản lý vốn được tính toán kỹ lưỡng để bảo toàn vốn một cách hiệu quả, mà số tiền đặt cược cũng không đi quá giới hạn của tài khoản đó là phương pháp quản lý vốn Fibonacci.

Phương pháp quản lý vốn Fibonacci

” data-medium-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/phuong-phap-quan-ly-von-fibonacci-300×48.jpg” data-large-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/phuong-phap-quan-ly-von-fibonacci.jpg” src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%20984%20207’%3E%3C/svg%3E” alt=”” width=”984″ height=”157″ data-lazy-srcset=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/phuong-phap-quan-ly-von-fibonacci.jpg 984w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/phuong-phap-quan-ly-von-fibonacci-300×48.jpg 300w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/phuong-phap-quan-ly-von-fibonacci-768×123.jpg 768w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/phuong-phap-quan-ly-von-fibonacci-696×111.jpg 696w” data-lazy-sizes=”(max-width: 984px) 100vw, 984px” data-lazy-src=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/phuong-phap-quan-ly-von-fibonacci.jpg” /> Phương pháp quản lý vốn Fibonacci

Quy tắc quản lý vốn phương pháp Fibonacci là thua tiến 1, thắng lùi 1.

Cụ thể như sau : Bạn đánh 1$ thua -> 2$ thua -> 3$ thua -> 5$ thua -> 8$ thắng -> 5$ thắng -> 3$ thắng -> 2$ thắng -> 1$.

Nếu từ 8$ thắng bạn bắt đầu chu kỳ cắt lỗ. Nếu xen kẽ lệnh thua trong chu kỳ cắt lỗ bạn tiếp tục đánh thắng tiến 1 , thua lùi 1.

Cụ thể như sau : Bạn đánh 1$ thua -> 2$ thua -> 3$ thua -> 5$ thua -> 8$ thắng -> 5$ thua -> 8$ thắng -> 5$ thắng -> 3$ thua -> 5$ thắng -> 3$ thắng -> 2$ thắng -> 1$.

Tổng vốn cho chu kỳ 8 lệnh ở trên là 87$.

Một số nguyên tắc cần chú ý khi giao dịch quyền chọn tại IQ Option

Đặt ra một hạn mức nhất định về lợi nhuận và rủi ro khi đã đến ngưỡng thì cần thoát khỏi thị trường không giao dịch nữa.

Chỉ vào lệnh khi giá đã xác định được xu hướng một cách chắc chắn.

Khi giao dịch được thực hiện thì việc chúng ta chỉ đơn giản là: Đợi thị trường chỉ ra nhận định của ta là đúng hay sai. Nếu sai mất tiền nếu đúng thì mang về lợi nhuận.

Kỷ luật là sống

” data-medium-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ky-luat-la-song-300×200.jpg” data-large-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ky-luat-la-song.jpg” src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%202000%20667’%3E%3C/svg%3E” alt=”” width=”1000″ height=”667″ data-lazy-srcset=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ky-luat-la-song.jpg 1000w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ky-luat-la-song-300×200.jpg 300w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ky-luat-la-song-768×512.jpg 768w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ky-luat-la-song-696×464.jpg 696w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ky-luat-la-song-630×420.jpg 630w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1000px) 100vw, 1000px” data-lazy-src=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ky-luat-la-song.jpg” /> Kỷ luật là sống

Review các điểm vào lệnh IQ Option

Lệnh 1: Giá vượt Hỗ Trợ và đi xuống, các Parabolic Sar nằm phía trên cây nến => Xu hướng giảm (Downtrend) – Chỉ đợi mở lệnh LOWER => Vùng Hỗ Trợ lúc này trở thành vùng Kháng Cự.

Giá test lại vùng Kháng Cự (Signal) => Mở lệnh LOWER có thời gian kết thúc 15 phút.

Review các điểm vào lệnh IQ Option

” data-medium-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-1-300×140.jpg” data-large-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-1-1024×479.jpg” src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%202029%20481’%3E%3C/svg%3E” alt=”” width=”1029″ height=”481″ data-lazy-srcset=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-1.jpg 1029w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-1-300×140.jpg 300w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-1-768×359.jpg 768w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-1-1024×479.jpg 1024w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-1-696×325.jpg 696w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-1-899×420.jpg 899w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1029px) 100vw, 1029px” data-lazy-src=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-1.jpg” /> Review các điểm vào lệnh IQ Option

” data-medium-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-1-300×139.jpg” data-large-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-1-1024×475.jpg” src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%202063%20539’%3E%3C/svg%3E” alt=”” width=”1163″ height=”539″ data-lazy-srcset=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-1.jpg 1163w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-1-300×139.jpg 300w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-1-768×356.jpg 768w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-1-1024×475.jpg 1024w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-1-696×323.jpg 696w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-1-1068×495.jpg 1068w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-1-906×420.jpg 906w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1163px) 100vw, 1163px” data-lazy-src=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-1.jpg” /> Kết quả lệnh 1

Lệnh 2: Giá liên tục tăng, phá những vùng kháng cự và đi lên. Chỉ báo Parabolic Sar nằm phía dưới cây nến => Đây là xu hướng giá tăng (Uptrend), chỉ đợi để mở lệnh HIGHER. Vùng kháng cự cũ trở thành vùng hỗ trợ mới

Giá tạm thời giảm về vùng hỗ trợ mới vượt qua => Tín hiệu vào lệnh HIGHER thời gian kết thúc 25 phút.

Review các điểm vào lệnh IQ Option

” data-medium-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-2-300×139.jpg” data-large-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-2-1024×476.jpg” src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%202098%20557’%3E%3C/svg%3E” alt=”” width=”1198″ height=”557″ data-lazy-srcset=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-2.jpg 1198w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-2-300×139.jpg 300w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-2-768×357.jpg 768w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-2-1024×476.jpg 1024w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-2-696×324.jpg 696w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-2-1068×497.jpg 1068w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-2-903×420.jpg 903w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1198px) 100vw, 1198px” data-lazy-src=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-2.jpg” /> Review các điểm vào lệnh IQ Option

” data-medium-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-2-300×139.jpg” data-large-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-2-1024×475.jpg” src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%202065%20540’%3E%3C/svg%3E” alt=”” width=”1165″ height=”540″ data-lazy-srcset=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-2.jpg 1165w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-2-300×139.jpg 300w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-2-768×356.jpg 768w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-2-1024×475.jpg 1024w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-2-696×323.jpg 696w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-2-1068×495.jpg 1068w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-2-906×420.jpg 906w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1165px) 100vw, 1165px” data-lazy-src=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-2.jpg” /> Kết quả lệnh 2

Tổng kết

Đây là chiến lược chơi IQ Option tập trung vào Trend (xu hướng) và Signal (tín hiệu vào lệnh). Parabolic Sar dùng để xác định xu hướng, và Hỗ trợ/Kháng cự sẽ đóng vai trò là tín hiệu vào lệnh.

Bí mật duy nhất trong giao dịch tài chính chỉ vỏn vẹn 4 chữ Kỷ luật + Kiên nhẫn. Hãy kiểm định cách chơi này bằng tài khoản Demo tại IQ Option. Chúc bạn thành công!

CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH KẾT HỢP CÁC VÙNG HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ VỚI CÁC MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU TIN CẬY (Phần 5)

Phần 5 này trình bày cụ thể chiến thuật giao dịch SR+MHN dành cho Mô hình nến Shooting Star và mô hình nến Hammer. Như đã phân tích ở Phần 1, Phần 2, Phần 3, và Phần 4, sau khi tỷ giá tiếp cận các vùng cản và Setup thành công mô hình chúng ta sẽ bắt đầu giao dịch.

1. Những vấn đề chung

Chiến thuật giao dịch đối với Shooting StarHammer có một chút khác biệt so với 6 mô hình đã trình bày bao gồm: Nhấn chìm tăng, Nhấn chìm giảm, Mây đen bao phủ, Bullish Piercing Line, Moning Star và Evening Star. Shooting Star và Hammer khi tìm hiểu và phân tích về mô hình chúng ta thấy có 2 trường hợp: Mô hình tự xác nhận và mô hình cần nến xác nhận. Bản thân mô hình Shooting Star và Hammer không phải là một tổ hợp nến như các mô hình kia mà chỉ là 1 nến riêng lẻ. Do đó, phân tích xung lực của nến này rất quan trong trước khi vào lệnh với chiến thuật giao dịch này.

2. Phương pháp vào lệnh với Shooting Star và Hammer tự xác nhận

Shooting Star tự xác nhận được hiểu đơn giản là một nến giảm mà trước nó là một nến tăng và Shooting Star này nhấn chìm nến tăng trước nó. Thậm chí trong một số trường hợp nó nhấn chìm cả một loạt nến tăng nhỏ trước nó. Bạn hiểu đơn giản rằng Shooting Star thường hình thành cuối xu hướng tăng hoặc khi tỷ giá tiệm cận với một vùng kháng cự nào đó. Khi đó, tỷ giá liên tục Test vùng cản này và có thể dẫn đến hình thành một loạt nến nhỏ xanh, đỏ lẫn lộn. Thị trường thậm chí có thể Sideway trong một vài phút. Sau đó nến Shooting Star hình thành và nếu nó nhấn chìm nến xanh trước nó hay cụm nến trước nó thì tôi xem đó là một nến tự xác nhận.

Với nến Hammer thì hoàn toàn tương tự và ngược lại, nó là một nến tăng hình thành cuối xu hướng giảm hay tại một vùng hỗ trợ nào đó và có những đặc điểm hình thành như Shooting Star và ngược lại. Bản thân Shooting Star và Hammer thể hiện một xung lực lớn và chúng ta sẽ có chiến thuật giao dịch với điểm vào lệnh tiêu chuẩn tương tự như 6 mô hình trước: Vào lệnh trước thời điểm đóng cửa nến Shooting Star hay Hammer tự xác nhận hoặc ngay sau khi vừa mở cửa nến tiếp theo.

Các trường hợp Shooting Star hoặc Hammer tự xác nhận rất hiếm khi gặp trong thực tế. Nhưng khi nó xuất hiện bạn hãy tin là chúng ta có một điểm vào lệnh an toàn và tiềm năng với chiến thuật giao dịch này. Xem hình ảnh minh họa dưới đây.

3. Phương pháp vào lệnh với Shooting Star và Hammer có nến xác nhận

Khi Shooting Star và Hammer không tự xác nhận, chúng ta cần xem xét đến nến xác nhận của nó. Với Shooting Star thì nến xác nhận phải là một nến giảm còn Hammer thì ngược lại, nến xác nhận là một nến tăng. Và điều quan trọng nhất là xung lực của nến xác nhận này. Nến xác nhận nên là một nến có kích thước và xung lực đủ lớn, tốt nhất là nến Mazuboru hoặc Mazuboru một đầu. Nến xác nhận không nên có râu ở đầu đóng cửa quá dài ví đó là một sự từ chối mạnh mẽ cho xu hướng đảo chiều mà chúng ta đang quan tâm đến.

Hãy ngừng giao dịch với nến xác nhận là Doji hoặc các nến quá nhỏ so với các nến lân cận trước đó. Và hãy chắc chắn rằng nến xác nhận có xung lực đủ lớn để vào lệnh. Dưới đây là một số hình ảnh minh họa cho điểm vào lệnh với mô hình Shooting Star và Hammer khi cần đến nến xác nhận cũng như các mô hình không nên vào lệnh do nến xác nhận không đảm bảo yêu cầu về xung lực.

Trên đây là những vấn đề cơ bản khi sử dụng chiến thuật giao dịch SR+MHN với mô hình nến Shooting Star và mô hình nến Hammer trong IQ Option. Chúc các bạn tham khảo và giao dịch thành công !

(Nguồn tham khảo: Internet & Ebook T.Lam) *******************************

+) Nếu chưa có tài khoản giao dịch, bạn có thể tích vào đường link: www.iqoption.com đăng kí mở tài khoản. Bạn sẽ có ngay 10.000$ trong tài khoản Demo để trải nghiệm và bắt đầu tham gia giao dịch tại IQ Option.

*** Tham gia cộng đồng “IQ Option Việt Nam” để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm giao dịch IQ Option. Linh Group: “Cộng đồng IQ Option Việt Nam”

*** Truy cập Fanpage “IQ Option Việt Nam” để cập nhật các tin tức mới nhất và tham khảo các chiến thuật giao dịch của Admin. Link Fanpage: “IQ Option Việt Nam” !

RISK WARNING: Các tùy chọn giao dịch có thể gây ra mức rủi ro về tài chính của bạn hãy lưu ý khi quyết định tham gia !

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Làm thế nào để kiếm tiền trực tuyến
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: