HYIP – Review Albiton – Một siêu phẩm với gói lãi từ 4%- thanh toán tức

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

[SCAM] Review Albiton – Một siêu phẩm với gói lãi từ 4%- thanh toán tức thì

 • Lãi 4% hằng ngày cho 40 ngày lịch. Lãi trả 0.17% hằng giờ. ROI 160%. Đầu tư từ 20 – 5000$.
 • Lãi 6% hằng ngày cho 40 ngày lịch. Lãi trả 0.25% hằng giờ. ROI 240%. Đầu tư từ 5001 – 25000$. Đây là gói lãi tốt nhất nếu anh em có tiềm lực để chơi.
 • Lãi 8% hằng ngày cho 40 ngày lịch. Lãi trả 0.34% hằng giờ. ROI 320%. Đầu tư từ 25001$.

 • Password :Nhập mật khẩu để đăng nhập tài khoản
 • Secondary Password :Mật khẩu bảo mật cấp 2 dùng để nhập khi thay đổi ví tiền hoặc rút tiền. Mục này bạn nên nhập 6 số do bạn tự chọn và hãy nhớ nó để tránh rắc rối về thay đổi thông tin sau này.

Để đầu tư bạn nhấn “NEW DEPOSIT”, chọn gói lãi, nhập số tiền muốn đầu tư, chọn cổng thanh toán và nhấn “SUBMIT”.

Để kiểm tra gói lãi bạn đã đầu tư thì bạn vào “DEPOSITS”. Btcmonday đã đầu tư 200$ vào Albiton ngày 22/03/2020

Proof thanh toán ngày 24/03

[SCAM] Review Albiton.io – Một siêu phẩm với gói lãi từ 4%, trả lãi hằng giờ, thanh toán tức thì

 • Lãi 4% hằng ngày cho 40 ngày lịch. Lãi trả 0.17% hằng giờ . ROI 160% . Đầu tư từ 20 – 5000$.
 • Lãi 6% hằng ngày cho 40 ngày lịch. Lãi trả 0.25% hằng giờ . ROI 240% . Đầu tư từ 5001 – 25000$. Đây là gói lãi tốt nhất nếu anh em có tiềm lực để chơi.
 • Lãi 8% hằng ngày cho 40 ngày lịch. Lãi trả 0.34% hằng giờ . ROI 320% . Đầu tư từ 25001$.
 • Password : Nhập mật khẩu để đăng nhập tài khoản
 • Secondary Password : Mật khẩu bảo mật cấp 2 dùng để nhập khi thay đổi ví tiền hoặc rút tiền. Mục này bạn nên nhập 6 số do bạn tự chọn và hãy nhớ nó để tránh rắc rối về thay đổi thông tin sau này.

Để đầu tư bạn nhấn “NEW DEPOSIT”, chọn gói lãi, nhập số tiền muốn đầu tư, chọn cổng thanh toán và nhấn “SUBMIT”.

Để kiểm tra gói lãi bạn đã đầu tư thì bạn vào “DEPOSITS”. HyipOla đã đầu tư 300$ vào Albiton ngày 22/03/2020

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Làm thế nào để kiếm tiền trực tuyến
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: