Nơi bạn có thể thúc đẩy Binary Options – danh sách các nước – iqoption

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Contents

Hồ sơ

Không có phiên mở nào.

Tham khảo. Khoảng Được Trả Tiềm Năng Chi tiết Hợp đồng Mua Chỉ thị
Tổng

Bạn đã sẵn sàng giao dịch?

Đã có tài khoản?

Thắng thầu hợp đồng

Quyền chọn châu Á ổn định bằng cách so sánh tick chuyển động cuối cùng với điểm trung bình trên một chu kì.

Nếu bạn chọn “Châu Á Tăng”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu giá ở tick cuối cùngcao hơn so với bình quân của giá trong toàn thời gian giao dịch.

Nếu bạn chọn “Châu Á Giảm”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu giá ở tick cuối cùngthấp hơn so với trung bình của giá trong suốt giao dịch.

Nếu tick cuối bằng với trung bình các tick, bạn sẽ không thắng các thanh toán.

Thắng thầu hợp đồng

Nếu bạn chọn “Khớp”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu chữ số cuối cùng của giá tại thời điểm kết thúc giao dịch same giống với dự đoán của bạn

Nếu bạn chọn “Khác nhau”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu chữ số cuối cùng ở tick cuối cùng không giống như dự đoán của bạn.

Thắng thầu hợp đồng

Nếu bạn chọn “Kết Thúc Giữa”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu điểm chốt cao hơnGiới hạn dưới VÀ thấp hơn so với Giới hạn trên.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Nếu bạn chọn “Kết Thúc Ra Ngoàii”, bạn sẽ chiến thắng nếu điểm chốt/strong> HOẶC cao hơn Giới hạn trên, HOẶC thấp hơn Giới hạn dưới.

Nếu điểm chốt bằng với Giới hạn dưới hoặc Giới hạn trên, bạn không thắng khoản thanh toán.

Thắng thầu hợp đồng

Nếu bạn chọn “Chẵn”, bạn sẽ chiến thắng nếu chữ số cuối cùng của tick cuối cùng làmột số chẵn (ví dụ: 2, 4, 6, 8 hoặc 0)

Nếu bạn chọn “Lẻ”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu chữ số cuối cùng giá tại thời điểm kết thúc giao dịch là mộtsố lẻ (ví dụ: 1, 3, 5, 7, hoặc 9).

Thắng thầu hợp đồng

Nếu bạn chọn “Cao hơn”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu điểm chốt cao hơn giới hạn .

Nếu bạn chọn “Cao”, bạn giành chiến thắng các thanh toán nếu điểm chốt cao hơn giới hạn.

Nếu bạn chọn “Thấp hơn”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu điểm chốt thấp hơn giới hạn .

Nếu điểm chốt bằng với giới hạn, bạn chỉ thắng khoảng thanh toán cho các hợp đồng “Cao hơn”

Nếuđiểm chốt bằng với giới hạn, bạn không thắng các thanh toán.

Thắng thầu hợp đồng

Nếu bạn chọn “Trên”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu chữ số cuối cùng của tick cuối cùng lớn hơn so với dự đoán của bạn.

Nếu bạn chọn “Dưới”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu chữ số cuối cùng của biến động cuối cùng thấp hơn so với dự đoán của bạn.

Thắng thầu hợp đồng

Nếu bạn chọn “Cao Hơn”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu điểm chốt cao hơn điểm khởi đầu.

Nếu bạn chọn “Thấp Hơn”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu điểm chốt thấp hơn điểm khởi đầu.

Nếu bạn chọn “Cho phép bằng nhau”, bạn sẽ giành chiến thắng các thanh toán nếu điểm khởi đầu cao hơn hoặc bằng điểm chốt cho “Cao Hơn”. Tương tự, bạn giành chiến thắng các thanh toán nếu điểm chốt thấp hơn hoặc bằng điểm khởi đầu cho “Thấp Hơn”.

Thắng thầu hợp đồng

Bạn sẽ nhận được tiền thưởng nếu giá thị trường kết thúc trong con số bạn đã chọn.

Thắng thầu hợp đồng

Bạn sẽ lĩnh tiền thưởng nếu giá thị trường không kết thúc trong con số mà bạn đã chọn.

Thắng thầu hợp đồng

Nếu bạn chọn “tăng”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu giá thị trường cao hơn điểm khởi đầu.

Nếu bạn chọn “giảm”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu như giá thị trường thấp hơn điểm khởi đầu.

Thắng thầu hợp đồng

Nếu bạn chọn “Ở giữa”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu giá thị trường nằm giữa (không chạm) cả hai Giới hạn trênGiới hạn dưới tại bất cứ thời điểm nào trong suốt thời gian giao dịch.

Nếu bạn chọn “Ra Ngoài”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu như thị trường chạm tới một trong hai, hoặc là Giới hạn trên hoặc là Giới hạn dưới tại bất cứ thời điểm nào trong suốt thời hạn hợp đồng.

Thắng thầu hợp đồng

Nếu bạn chọn “Tăng”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu điểm chốt cao hơn điểm khởi đầu .

Nếu bạn chọn “Giảm”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu điểm chốt thấp hơn điểm khởi đầu.

Thắng thầu hợp đồng

Nếu bạn chọn “Chạm”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu giá thị trường chạm tới giới hạn tại bất kì thời điểm nào trong suốt thời gian giao dịch.

Nếu bạn chọn “Không Chạm”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu thị trường không bao giờ chạm tới giới hạn bất cứ lúc nào trong suốtthời hạn hợp đồng.

Thắng thầu hợp đồng

Nếu bạn chọn “tăng”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu giá thị trường cao hơn điểm khởi đầu.

Nếu bạn chọn “giảm”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu giá thị trường thấp hơn giá tại điểm khởi đầu.

Đóng tiền

Bằng cách mua các hợp đồng ‘ Đóng thấp ‘, bạn sẽ giành chiến thắng bằng số nhân sự khác biệt giữa các cmấtlow trong thời gian thực hiện hợp đồng.

Đóng tiền

Bằng cách mua các hợp đồng ‘ Đóng cao ‘, bạn sẽ giành chiến thắng bằng số nhân sự khác biệt giữa các highclose trong thời gian thực hiện hợp đồng.

Đóng tiền

Bằng cách mua các hợp đồng ‘ Cao Thấp ‘, bạn sẽ giành chiến thắng bằng số nhân sự khác biệt giữa các highlow trong thời gian thực hiện hợp đồng.

Thắng thầu hợp đồng

Nếu bạn chọn “Đặt lại Gọi Biên”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu giá tại thời điểm chốt cao hơn giá khởi điểm hoặc mốc tại thời điểm đặt lại.

Nếu bạn chọn “Đặt lại Đặt Biên”, bạn sẽ giành chiến thắng nếu giá tại điểm chốt thấp hơn giá khởi điểm hoặc mốc tại thời điểm đặt lại.

Nếu điểm chốt tương đương với giới hạn hoặc giới hạn mới(nếu một thiết lập lại diễn ra) , bạn không thắng khoản thanh toán.

Thắng thầu hợp đồng

Gọi biên

 • Giành tối đa thanh toán nếu điểm chốt cao hơn hoặc bằng giới hạn trên.
 • Giành tối đa thanh toán nếu điểm chốt nằm giữa giới hạn dưới và giới hạn trên, theo tỷ lệ khác biệt giữa điểm chốt và giới hạn dưới.
 • Sẽ không được thanh toán nếu điểm chốt thấp hơn hoặc bằng giới hạn trên.

Đặt biên lãi

 • Giành tối đa thanh toán nếu điểm chốt thấp hơn hoặc bằng giới hạn dưới.
 • Giành tối đa thanh toán nếu điểm chốt nằm giữa giới hạn dưới và giới hạn trên, theo tỷ lệ khác biệt giữa điểm chốt và giới hạn trên.
 • Sẽ không được thanh toán nếu điểm chốt cao hơn hoặc bằng giới hạn trên.

Thắng thầu hợp đồng

Nếu bạn chọn “Tick cao”, bạn sẽ giành chiến thắng các thanh toán nếu tick được chọn là cao nhất trong số 5 tick tiếp theo.

Nếu bạn chọn “Tick thấp”, bạn sẽ giành chiến thắng các thanh toán nếu tick được chọn là thấp nhất trong số 5 tick tiếp theo.

Thắng thầu hợp đồng

Nếu bạn chọn “Chỉ Tăng”, bạn sẽ thắng khoản thanh toán nếu các tick liên tiếp tăng sau điểm khởi đầu.
sẽ không được trả tiền nếu có bất kỳ dấu tick nào giảm hoặc bằng với bất kỳ dấu tick nào trước đó.

Nếu bạn chọn “Chỉ Giảm”, bạn sẽ thắng khoản thanh toán nếu các tick liên tiếp giảm sau điểm khởi đầu.
sẽ không được trả tiền nếu có bất kỳ dấu tick nào tăng hoặc bằng với bất kỳ dấu tick nào trước đó.

Điểm khởi đầu

Điểm khởi đầu là tick đầu tiên sau khi hợp đồng được xử lý bởi máy chủ của chúng tôi.

Trung bình

Trung bình là trung bình của các tick, bao gồm cả tick điểm khởi đầu và tick cuối cùng.

Điểm khởi đầu

Điểm khởi đầu là tick đầu tiên sau khi hợp đồng được xử lý bởi máy chủ của chúng tôi.

Điểm chốt

Điểm chốt là tick gần nhất trước hoặc tại thời gian kết thúc.

Thời gian kết thúc được lựa chọn là số phút/giờ sau thời gian bắt đầu (nếu thời khoảng ít một ngày), hoặc vào cuối ngày giao dịch (nếu thời khoảng là một ngày hoặc hơn).

Thời gian bắt đầu là lúc hợp đồng được xử lý bởi máy chủ.

Điểm khởi đầu

Điểm khởi đầu là tick đầu tiên sau khi hợp đồng được xử lý bởi máy chủ của chúng tôi.

Điểm chốt

Điểm chốt là tick gần nhất trước hoặc tại thời gian kết thúc.

Thời gian kết thúc được lựa chọn là số phút/giờ sau thời gian bắt đầu (nếu thời khoảng ít một ngày), hoặc vào cuối ngày giao dịch (nếu thời khoảng là một ngày hoặc hơn).

thời gian còn lại là thời gian còn lại tới khi hợp đồng hết hạn.

Thời gian bắt đầu là lúc hợp đồng được xử lý bởi máy chủ.

Điểm khởi đầu

Điểm khởi đầu là tick đầu tiên sau khi hợp đồng được xử lý bởi máy chủ của chúng tôi.

Điểm khởi đầu

thời gian bắt đầu là khi hợp đồng được xử lý bởi máy chủ của chúng tôi vàđiểm khởi đầutick tiếp theosau đó.
Nếu bạn chọn thời điểm bắt đầu trong tương lai, thời điểm bắt đầu là mục được chọn và điểm khởi đầu là giá có hiệu lực vào thời điểm đó.

Điểm chốt

Điểm chốt là tick gần nhất trước hoặc tại thời gian kết thúc.
Nếu bạn chọn thời gian bắt đầu “Ngay bây giờ”, thời gian kết thúc là số giờ/ phút đã được chọn sau thời gian bắt đầu (nếu ít hơn một ngày trong thời hạn), hoặc vào cuối ngày giao dịch (nếu một ngày hoặc nhiều hơn trong thời hạn).
Nếu bạn chọn thời gian kết thúc cụ thể, thời gian kết thúc là thời gian đã được lựa chọn.

Thời hạn hợp đồng

Thời hạn hợp đồng là khoảng thời gian giữa tick tiếp theo sau thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.

Thời gian bắt đầu là lúc hợp đồng được xử lý bởi máy chủ.

Thời gian kết thúc được lựa chọn là số phút/giờ sau thời gian bắt đầu (nếu thời khoảng ít một ngày), hoặc vào cuối ngày giao dịch (nếu thời khoảng là một ngày hoặc hơn).

Thời hạn hợp đồng

Thời hạn hợp đồng là khoảng thời gian giữa tick tiếp theo sau thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.

Thời gian bắt đầu là lúc hợp đồng được xử lý bởi máy chủ.

Thời gian kết thúc được lựa chọn là số phút/giờ sau thời gian bắt đầu (nếu thời khoảng ít một ngày), hoặc vào cuối ngày giao dịch (nếu thời khoảng là một ngày hoặc hơn).

Cao, thấp và đóng

cao là điểm cao nhất từng đạt đến của thị trường trong thời gian hợp đồng.

thấp là điểm thấp nhất từng đạt đến của thị trường trong thời gian hợp đồng.

đóng là các tick gần nhất đặt sau hoặc trước khi thời gian kết thúc. Nếu bạn đã chọn một thời gian kết thúc cụ thể, thời gian kết thúc là thời gian đã chọn.

Thời hạn hợp đồng

Thời hạn hợp đồng là giai đoạn từ Giây di chuyển đầu tiên (sau thời gian bắt đầu) và thời gian kết thúc.

thời gian bắt đầu bắt đầu khi hợp đồng được xử lý bởi máy chủ của chúng tôi.

thời gian kết thúc là số giây/giờ được chọn sau thời gian bắt đầu.

Cao, thấp và đóng

cao là điểm cao nhất từng đạt đến của thị trường trong thời gian hợp đồng.

thấp là điểm thấp nhất từng đạt đến của thị trường trong thời gian hợp đồng.

đóng là các tick gần nhất đặt sau hoặc trước khi thời gian kết thúc. Nếu bạn đã chọn một thời gian kết thúc cụ thể, thời gian kết thúc là thời gian đã chọn.

Thời hạn hợp đồng

Thời hạn hợp đồng là giai đoạn từ Giây di chuyển đầu tiên (sau thời gian bắt đầu) và thời gian kết thúc.

thời gian bắt đầu bắt đầu khi hợp đồng được xử lý bởi máy chủ của chúng tôi.

thời gian kết thúc là số giây/giờ được chọn sau thời gian bắt đầu.

Cao, thấp và đóng

cao là điểm cao nhất từng đạt đến của thị trường trong thời gian hợp đồng.

thấp là điểm thấp nhất từng đạt đến của thị trường trong thời gian hợp đồng.

đóng là các tick gần nhất đặt sau hoặc trước khi thời gian kết thúc. Nếu bạn đã chọn một thời gian kết thúc cụ thể, thời gian kết thúc là thời gian đã chọn.

Thời hạn hợp đồng

Thời hạn hợp đồng là giai đoạn từ Giây di chuyển đầu tiên (sau thời gian bắt đầu) và thời gian kết thúc.

thời gian bắt đầu bắt đầu khi hợp đồng được xử lý bởi máy chủ của chúng tôi.

thời gian kết thúc là số giây/giờ được chọn sau thời gian bắt đầu.

Thời gian đặt lại

Tại thời điểm thiết lập lại, nếu điểm nằm ở vị trí ngược lại với dự đoán của bạn, giới hạn được thiết lập lại tại vị trí đó.

Điểm chốt là tick gần nhất trước hoặc tại thời gian kết thúc.

thời gian kết thúc là số giây/giờ tùy chọn sau thời gian bắt đầu.

Thời gian bắt đầu là lúc hợp đồng được xử lý bởi máy chủ.

Điểm khởi đầu là tick đầu tiên sau khi hợp đồng được xử lý bởi máy chủ của chúng tôi.

Điểm khởi đầu

thời gian bắt đầu là khi hợp đồng được xử lý bởi máy chủ của chúng tôi vàđiểm khởi đầutick tiếp theosau đó.

Điểm chốt

Điểm chốt là tick gần nhất trước hoặc tại thời gian kết thúc.
Thời gian kết thúc được lựa chọn là số phút/giờ sau thời gian bắt đầu (nếu thời khoảng ít một ngày), hoặc vào cuối ngày giao dịch (nếu thời khoảng là một ngày hoặc hơn).
Nếu bạn chọn thời gian kết thúc cụ thể, thời gian kết thúc là thời gian đã được lựa chọn.

Điểm khởi đầu

Điểm khởi đầu là tick đầu tiên sau khi hợp đồng được xử lý bởi máy chủ của chúng tôi.

Điểm khởi đầu

sthời gian bắt đầu là khi hợp đồng bắt đầu được xử lý bởi các máy chủ của chúng tôi.

eđiểm khởi đầu là tick tiếp theo sau sthời gian bắt đầu.

Điểm chốt

eđiểm chốt là tick cuối cùng khi hợp đồng kết thúc. Hợp đồng kết thúc khi tất cả các tick tăng hoặc giảm liên tiếp hoặc khi một tick phá vỡ mô hình dự đoán.

Thời hạn hợp đồng

Vui lòng tham khảo chỉ số tài sản cho thời hạn hợp đồng tối thiểu và tối đa của mỗi tài sản dựa trên loại giao dịch.

Thời hạn hợp đồng

Vui lòng tham khảo chỉ số tài sản cho thời hạn hợp đồng tối thiểu và tối đa của mỗi tài sản dựa trên loại giao dịch.

Thời hạn hợp đồng

Vui lòng tham khảo chỉ số tài sản cho thời hạn hợp đồng tối thiểu và tối đa của mỗi tài sản dựa trên loại giao dịch.

Thời hạn hợp đồng

Vui lòng tham khảo chỉ số tài sản cho thời hạn hợp đồng tối thiểu và tối đa của mỗi tài sản dựa trên loại giao dịch.

Lưu ý: Các hợp đồng Châu Á sẽ được hoàn tiền tại giá mua nếu hợp đồng không kết thúc trong vòng 5 phút.

Lưu ý: Các hợp đồng chữ số sẽ được hoàn tiền tại giá mua nếu hợp đồng không kết thúc trong vòng 5 phút.

Lưu ý: Hợp đồng Kết Thúc Giữa / Kết Thúc Ra Ngoài sẽ được hoàn lại bằng giá mua nếu có ít hơn 2 tick giữa thời điểm hợp đồng bắt đầu và kết thúc.

Lưu ý: Các hợp đồng chẵn/ lẻ sẽ được hoàn tiền tại giá mua nếu hợp đồng không kết thúc trong vòng 5 phút.

Lưu ý: Hợp đồng giá trên/ dưới sẽ được hoàn lại bằng giá mua nếu có ít hơn 2 tick giữa thời điểm bắt đầu và kết thúc hợp đồng.

Lưu ý: Các hợp đồng trên giá/ dưới giá sẽ được hoàn tiền nếu hợp đồng không kết thúc trong vòng 5 phút.

Lưu ý: Các hợp đồng Lên/Xuống sẽ được hoàn trả trong trường hợp:
• Có ít hơn 2 tick giữa thời gian bắt đầu và kết thúc
• Hợp đồng chưa kết thúc tròng vòng 5 phút (đối với các hợp đồng thời hạn tick)

Lưu ý: Các hợp đồng Nằm Giữa/ Ra Ngoài sẽ được hoàn lại bằng giá mua nếu có ít hơn 2 tick giữa thời điểm hợp đồng bắt đầu và kết thúc.

Lưu ý: Hợp đồng chạm/ không chạm sẽ được hoàn lại bằng giá mua nếu có ít hơn 2 tick trong khoảng thời gian từ khi hợp đồng bắt đầu cho tới lúc kết thúc.

Lưu ý: Hợp đồng Tick cao/Tick thấp có thời lượng quy định gồm năm tick.

Công Ty Của Chúng Tôi

Giáo Dục

Giao Dịch Ngân Hàng

Hợp Pháp

Giao Dịch

Đối Tác Của Chúng Tôi

Tại EU, các dịch vụ tài chính được cung cấp bởi Công Ty TNHH đầu tư Binary (Châu Âu), W Business Centre, Tầng 3, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033, Malta, được cấp phép là một nhà cung cấp dịch vụ đầu tư loại 3 bởi Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính Malta (giấy phép số IS/70156).

Outside the EU, financial products are offered by Binary (SVG) LLC, Hinds Building, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines; Binary (V) Ltd, Govant Building, Port Vila, PO Box 1276, Vanuatu, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (view licence); Deriv (BVI) Ltd, Kingston Chambers, P.O. Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, regulated by the British Virgin Islands Financial Services Commission (licence no. SIBA/L/18/1114); and Binary (FX) Ltd., Lot No. F16, First Floor, Paragon Labuan, Jalan Tun Mustapha, 87000 Labuan, Malaysia, regulated by the Labuan Financial Services Authority to carry on a money-broking business (licence no. MB/18/0024).

Các dịch vụ của trang web này không được cung cấp ở một số quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Hồng Kông hoặc cho những người dưới 18 tuổi.

Cảnh Báo Rủi Ro

Các sản phẩm tài chính được cung cấp thông qua trang web này bao gồm các tùy chọn nhị phân, hợp đồng cho sự khác biệt (“CFDs”) và các sản phẩm tài chính phái sinh phức tạp khác. Các tùy chọn nhị phân giao dịch có thể không phù hợp với mọi người. Giao dịch CFD mang mức độ rủi ro cao vì đòn bẩy có thể mang lải cả lợi thế và bất lợi cho bạn. Do đó, các sản phẩm được cung cấp trên trang web này có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư vì rủi ro mất tất cả vốn đầu tư của họ. Bạn không bao giờ nên đầu tư tiền mà bạn không thể mất, và không bao giờ giao dịch bằng tiền vay. Trước khi giao dịch trong các sản phẩm tài chính phức tạp được cung cấp, vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu các rủi ro có liên quan và tìm hiểu về Giao Dịch Có Trách Nhiệm.

Tại Châu Âu, các sản phẩm tài chính được cung cấp bởi Công Ty TNHH đầu tư Binary (Châu Âu), W Business Centre, Tầng 3, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033, Malta, được cấp phép và quy định như là một nhà cung cấp dịch vụ đầu tư loại 3 bởi Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính Malta (ligiấy phép số IS/70156).

Tại Isle of Man và UK, các Chỉ Số Tổng Hợp được cung cấp bởi Binary (IOM) Ltd., Tầng 1, Millennium House, Victoria Road, Douglas, IM2 4RW, Isle of Man, British Isles; được cấp phép và quản lý tương ứng bởi (1) Ủy ban giám sát cờ bạc ở Isle of Man (giấy phép hiện hành được cấp ngày 31 tháng 8 năm 2020) và (2) Ủy ban cờ bạc ở Vương quốc Anh (giấy phép số: 39172 ).

Đối với các khu vực còn lại trong EU, các Chỉ Số Tổng Hợp được cung cấp bởi Binary (Europe) Ltd., W Business Centre, Tầng 3, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033, Malta; được quản lý và cấp phép bởi(1) Ủy ban Quản Lý Cá Cược Malta (giấy phép số. MGA / B2C / 102/2000 được ban hành vào ngày 01 tháng 8 năm 2020), đối với các khách hàng ở Anh, (2) Ủy ban cờ bạc Vương quốc Anh (giấy phép số: 39495), và với khách hàng Ai-len, (3) Ủy viên Doanh thu ở Ireland (Giấy phép của Người lập sổ từ xa số 1010285 cấp ngày 1 tháng 7 năm 2020). Xem hết các Thông tin pháp lý.

Binary.com là một trình kinh doanh trực tuyến hỗ trợ khách hàng của mình giao dịch trên các thị trường tài chính thông qua Binary Options và CFDs. Giao dịch Các lựa chọn nhị Phân và CFDs trên Chỉ Số Tổng Hợp được phân loại như là một hoạt động cờ bạc. Hãy nhớ rằng cờ bạc có thể gây nghiện-hãy chơi có trách nhiệm. Tìm hiểu thêm về Giao Dịch Có Trách Nhiệm. Một số sản phẩm không có sẵn trong tất cả các nước. Dịch vụ của trang web này không có sẵn ở một số quốc gia như Mỹ, Canada, Hồng Kông, hoặc cho những người dưới 18 tuổi.

Giao dịch các lựa chọn nhị phân có thể không phù hợp với mọi người, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan. Khoản lỗ của bạn có thể vượt quá khoản tiền gửi ban đầu của bạn và bạn không sở hữu hoặc có bất kỳ lợi ích nào trong tài sản cơ sở.

CFDs là công cụ phức tạp và đi kèm với rủi ro cao do áp dụng đòn bẩy tài chính. Khoảng 72% các tài khoản đầu tư lẻ đều mất tiền khi giao dịch CFDs với Binary Investments (Europe) Ltd. bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng liệu mình đã đủ am hiểu về CFDs và sãn sàng chấp nhận rủi ro thua lỗ cao.

Thu Ngân

Xin lỗi, tính năng này không có sẵn trong thẩm quyền của bạn.

Bổ sung tài khoản ảo

Chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, ví điện tử Cryptocurrency

Xin vui lòng không chia sẻ tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc ví điện tử với các khách hàng khác, vì điều này có thể gây ra sự chậm trễ trong việc rút tiền của bạn.

Xin vui lòng không chia sẻ tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc ví điện tử với các khách hàng khác, vì điều này có thể gây ra sự chậm trễ trong việc rút tiền của bạn.

Đại lý Thanh toán

Rút tiền thông qua đại lý thanh toán chỉ khả dụng nếu bạn gửi độc quyền qua đại lý đó.

Rút tiền thông qua đại lý thanh toán chỉ khả dụng nếu bạn gửi độc quyền qua đại lý đó.

Công Ty Của Chúng Tôi

Giáo Dục

Giao Dịch Ngân Hàng

Hợp Pháp

Giao Dịch

Đối Tác Của Chúng Tôi

Tại EU, các dịch vụ tài chính được cung cấp bởi Công Ty TNHH đầu tư Binary (Châu Âu), W Business Centre, Tầng 3, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033, Malta, được cấp phép là một nhà cung cấp dịch vụ đầu tư loại 3 bởi Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính Malta (giấy phép số IS/70156).

Outside the EU, financial products are offered by Binary (SVG) LLC, Hinds Building, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines; Binary (V) Ltd, Govant Building, Port Vila, PO Box 1276, Vanuatu, regulated by the Vanuatu Financial Services Commission (view licence); Deriv (BVI) Ltd, Kingston Chambers, P.O. Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, regulated by the British Virgin Islands Financial Services Commission (licence no. SIBA/L/18/1114); and Binary (FX) Ltd., Lot No. F16, First Floor, Paragon Labuan, Jalan Tun Mustapha, 87000 Labuan, Malaysia, regulated by the Labuan Financial Services Authority to carry on a money-broking business (licence no. MB/18/0024).

Các dịch vụ của trang web này không được cung cấp ở một số quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Hồng Kông hoặc cho những người dưới 18 tuổi.

Cảnh Báo Rủi Ro

Các sản phẩm tài chính được cung cấp thông qua trang web này bao gồm các tùy chọn nhị phân, hợp đồng cho sự khác biệt (“CFDs”) và các sản phẩm tài chính phái sinh phức tạp khác. Các tùy chọn nhị phân giao dịch có thể không phù hợp với mọi người. Giao dịch CFD mang mức độ rủi ro cao vì đòn bẩy có thể mang lải cả lợi thế và bất lợi cho bạn. Do đó, các sản phẩm được cung cấp trên trang web này có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư vì rủi ro mất tất cả vốn đầu tư của họ. Bạn không bao giờ nên đầu tư tiền mà bạn không thể mất, và không bao giờ giao dịch bằng tiền vay. Trước khi giao dịch trong các sản phẩm tài chính phức tạp được cung cấp, vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu các rủi ro có liên quan và tìm hiểu về Giao Dịch Có Trách Nhiệm.

Tại Châu Âu, các sản phẩm tài chính được cung cấp bởi Công Ty TNHH đầu tư Binary (Châu Âu), W Business Centre, Tầng 3, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033, Malta, được cấp phép và quy định như là một nhà cung cấp dịch vụ đầu tư loại 3 bởi Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính Malta (ligiấy phép số IS/70156).

Tại Isle of Man và UK, các Chỉ Số Tổng Hợp được cung cấp bởi Binary (IOM) Ltd., Tầng 1, Millennium House, Victoria Road, Douglas, IM2 4RW, Isle of Man, British Isles; được cấp phép và quản lý tương ứng bởi (1) Ủy ban giám sát cờ bạc ở Isle of Man (giấy phép hiện hành được cấp ngày 31 tháng 8 năm 2020) và (2) Ủy ban cờ bạc ở Vương quốc Anh (giấy phép số: 39172 ).

Đối với các khu vực còn lại trong EU, các Chỉ Số Tổng Hợp được cung cấp bởi Binary (Europe) Ltd., W Business Centre, Tầng 3, Triq Dun Karm, Birkirkara, BKR 9033, Malta; được quản lý và cấp phép bởi(1) Ủy ban Quản Lý Cá Cược Malta (giấy phép số. MGA / B2C / 102/2000 được ban hành vào ngày 01 tháng 8 năm 2020), đối với các khách hàng ở Anh, (2) Ủy ban cờ bạc Vương quốc Anh (giấy phép số: 39495), và với khách hàng Ai-len, (3) Ủy viên Doanh thu ở Ireland (Giấy phép của Người lập sổ từ xa số 1010285 cấp ngày 1 tháng 7 năm 2020). Xem hết các Thông tin pháp lý.

Binary.com là một trình kinh doanh trực tuyến hỗ trợ khách hàng của mình giao dịch trên các thị trường tài chính thông qua Binary Options và CFDs. Giao dịch Các lựa chọn nhị Phân và CFDs trên Chỉ Số Tổng Hợp được phân loại như là một hoạt động cờ bạc. Hãy nhớ rằng cờ bạc có thể gây nghiện-hãy chơi có trách nhiệm. Tìm hiểu thêm về Giao Dịch Có Trách Nhiệm. Một số sản phẩm không có sẵn trong tất cả các nước. Dịch vụ của trang web này không có sẵn ở một số quốc gia như Mỹ, Canada, Hồng Kông, hoặc cho những người dưới 18 tuổi.

Giao dịch các lựa chọn nhị phân có thể không phù hợp với mọi người, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan. Khoản lỗ của bạn có thể vượt quá khoản tiền gửi ban đầu của bạn và bạn không sở hữu hoặc có bất kỳ lợi ích nào trong tài sản cơ sở.

CFDs là công cụ phức tạp và đi kèm với rủi ro cao do áp dụng đòn bẩy tài chính. Khoảng 72% các tài khoản đầu tư lẻ đều mất tiền khi giao dịch CFDs với Binary Investments (Europe) Ltd. bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng liệu mình đã đủ am hiểu về CFDs và sãn sàng chấp nhận rủi ro thua lỗ cao.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Làm thế nào để kiếm tiền trực tuyến
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: