Skrill có an toàn không Cơ quan thuế có tiếp cận dự luật không

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Không là m thủ tục giải thể doanh nghiệp bị xử lý thế nà o?

(ДђSPL) – CГґng ty khГґng hoбєЎt Д‘б»™ng nб»Їa vГ khГґng lГ m thủ tục giбєЈi thб»ѓ doanh nghiệp thГ¬ cГі sao khГґng? Thủ tục giбєЈi thб»ѓ doanh nghiệp nhЖ° thбєї nГ o?

Sản xuất, kinh doanh là một những lĩnh vực phụ thuộc và o nhiều yếu tố như: thị trường, năng lực tà i chính, năng lực quản lý, sự phát triển khoa học công nghệ…Tuy nhiên, trên thực tế không phải lúc nà o doanh nghiệp cũng đảm bảo được các yếu tố trên để có thể duy trì hoạt động kinh doanh bình thường của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể lựa chọn giữa tạm ngừng hoạt động, giải thể doanh nghiệp hay tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

Đầu tiên, cần phân biệt rõ ba khái niệm gồm: tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp và phá sản doanh nghiệp để doanh nghiệp “soi mình” áp dụng cho đúng với điều kiện thực tế của bản thân và doanh nghiệp:

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh: là việc Doanh nghiệp ngưng hoạt động một thời gian và sau đó sẽ hoạt động trở lại. Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm bắt đầu và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngà y trước ngà y tạm ngừng. Trong thời hạn tạm ngừng, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoà n thà nh việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hà ng và người lao động, trừ trường hợp có quy định khác.

Giải thể doanh nghiệp: là doanh nghiệp sẽ chấm dứt mọi hoạt động (đóng MST) sau khi đã hoà n tất các thủ tục theo quy định. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng giải thể doanh nghiệp, có thể kể tới như: người kinh doanh không muốn tiếp tục kinh doanh; Kết thúc thời hạn hoạt động; đã hoà n thà nh được mục tiêu đã định; Công ty không còn đủ số lượng thà nh viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tà i sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tà i.

Phá sản doanh nghiệp: là trường hợp doanh nghiệp là m ăn thua lỗ, mất khả năng thanh toán. Doanh nghiệp trong tình huống nà y phải nộp đơn đến Tòa án nhân dân để yêu cầu mở thủ tục phá sản. Doanh nghiệp chỉ được coi là bị phá sản khi đã có Quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án nhân dân.

Không là m thủ tục giải thể doanh nghiệp bị xử lý thế nà o?

Quy định pháp luật về xử lý đối với trường hợp doanh nghiệp ngừng kinh doanh nhưng không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền cụ thể như sau:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 68/2020/QH13 ngà y 26/11/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định:

Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải giải thể trong thời hạn 10 ngà y kể từ ngà y có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải tiến hà nh nộp quyết định thu hồi kèm quyết định giải thể doanh nghiệp và phương án giải quyết nợ (nếu còn các nghĩa vụ tà i chính chưa thanh toán) tới Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Sau thời hạn sáu tháng quy định tại khoản nà y mà cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó coi như đã được giải thể và cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Trong trường hợp nà y, cá nhân người quản lý công ty có liên quan phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do việc không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định tại Điều nà y.

Theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc xử phạt đối với hà nh vi nà y như sau:

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hà nh vi sau:

a. KhГґng thГґng bГЎo bбє±ng vДѓn bбєЈn trong thб»ќi hбєЎn quy Д‘б»‹nh vб»Ѓ thб»ќi Д‘iб»ѓm vГ thб»ќi hбєЎn tбєЎm dб»«ng kinh doanh hoбє·c tiбєїp tục kinh doanh theo quy Д‘б»‹nh của phГЎp luбє­t;”

Điểm c, khoản 1 điều 211 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

“1. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

b. Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;”

Ngoà i ra, nếu doanh nghiệp thực tế đã ngừng kinh doanh mà không gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế thì xem như là chưa ngừng hoạt động, vì vậy ngoà i việc phải nộp các khoản thuế truy thu thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo hướng nộp chậm hoặc không nộp các loại tờ khai thuế và tiền thuế.

Doanh nghiệp được cho là trốn thuế không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngà y kể từ ngà y hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngà y hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế; Và nếu hà nh vi trốn thuế của doanh nghiệp có dấu hiệu hình sự thì doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đó còn có thể bị xử lý như sau:

PhбєЎt tiб»Ѓn tб»« 1 Д‘бєїn 5 lбє§n sб»‘ tiб»Ѓn trб»‘n thuбєї hoбє·c cбєЈi tбєЎo khГґng giam giб»Ї Д‘бєїn 2 nДѓm khi:

Số tiền trốn thuế từ 100 đến dưới 300 triệu đồng hoặc; Dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hà nh chính về hà nh vi trốn thuế hoặc;Đã bị kết án về tội nà y hoặc; Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại các Điều: 153 đến 160, 164, 193 đến 196, 230, 232, 233, 236 và 238 Bộ luật hình sự, nhưng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

PhбєЎt tiб»Ѓn tб»« 1 Д‘бєїn 5 lбє§n sб»‘ tiб»Ѓn trб»‘n thuбєї hoбє·c phбєЎt tГ№ tб»« 6 thГЎng Д‘бєїn 3 nДѓm khi:

Số tiền trốn thuế từ 300 đến dưới 600 triệu đồng hoặc; Tái phạm về tội nà y.

PhбєЎt tГ№ tб»« 2 Д‘бєїn 7 nДѓm khi:

– Sб»‘ tiб»Ѓn trб»‘n thuбєї tб»« 600 triệu Д‘б»“ng trб»џ lГЄn;

– Sб»‘ tiб»Ѓn trб»‘n thuбєї tб»« 300 Д‘бєїn dЖ°б»›i 600 triệu Д‘б»“ng vГ ngЖ°б»ќi phбєЎm tб»™i Д‘б»“ng thб»ќi thб»±c hiện mб»™t trong cГЎc hГ nh vi: Д‘Ж°a hб»‘i lб»™; chб»‘ng hoбє·c gГўy thЖ°ЖЎng tГ­ch cho ngЖ°б»ќi thi hГ nh cГґng vụ; hủy hoбєЎi tГ isбєЈn của cЖЎ quan quбєЈn lГЅ thuбєї, cГґng chб»©c quбєЈn lГЅ thuбєї vГ cГЎc cЖЎ quan nhГ nЖ°б»›c khГЎc cГі trГЎch nhiệm trong việc thб»±c hiện quбєЈn lГЅ thuбєї, vГ cГЎc hГ nh vi nГ y chЖ°a đủ yбєїu tб»‘ cấu thГ nh tб»™i phбєЎm Д‘б»™c lбє­p.

Trường hợp các hà nh vi nà y đủ yếu tố cấu thà nh tội phạm khác thì ngoà i tội trốn thuế, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội phạm tương ứng.

Ngoà i các hình phạt trên, doanh nghiệp còn có thể bị phạt tiền từ 1 đến 3 lần số tiền trốn thuế.

Luбє­t gia Дђб»“ng XuГўn Thuбє­n

[mecloud]Ej056ZS99y[/mecloud]

Những thắc mắc về tiền cứu trợ trong dự luật kích thích kinh tế

WASHINGTON, DC (NV) – Người Mỹ gốc Việt cũng có rất nhiều thắc mắc về khoản tiền cứu trợ trong dự luật kích thích kinh tế Hoa Kỳ vừa được Thượng Viện thông qua rạng sáng Thứ Năm, 26 Tháng Ba.

Theo CNN, bản dự luật này có 880 trang và được đưa qua Hạ Viện để chuẩn bị bỏ phiếu.

Nếu chuẩn thuận, bản dự luật sẽ được đưa lên Tổng Thống Donald Trump ký thành luật.

Liệu Hạ Viện có thay đổi bất kỳ điều khoản nào hay không? Hiện tại, không thể dự đoán!

Tuy nhiên, về cơ bản có những điểm chính như sau:

Dự luật cho tiền cứu trợ mỗi cá nhân và gia đình là bao nhiêu?

Dự luật cung cấp một khoản tiền “trợ giúp một lần” cho mỗi cá nhân là $1,200, một cặp vợ chồng là $2,400, nếu có con, mỗi đứa con dưới 17 tuổi là $500.

Số tiền cứu trợ được tính theo thu nhập khi đi khai thuế hàng năm.

(Xin đọc thêm chi tiết về khoản tiền này trong bài “Tiêu chuẩn để nhận tiền tài trợ cho mỗi cá nhân và gia đình” ).

Tiền cứu trợ cho cá nhân và gia đình được tính trên bản khai thuế 2020 hay 2020?

Số tiền cứu trợ được tính toán trên bản khai thuế năm 2020.

Tuy nhiên, số tiền cứu trợ sẽ được tính trên bản khai thuế năm 2020 nếu chưa khai thuế cho năm 2020.

Chừng nào tiền được gởi ra?

Chưa thể xác định được thời điểm chính xác vào lúc này.

Tổng Thống Donald Trump và Bộ Trưởng Bộ Tài Chánh Steve Mnchin muốn gửi tiền ra càng sớm càng tốt, nhanh nhất là ngày 6 Tháng Tư.

Tuy nhiên, giới lập pháp và các chuyên gia trong lãnh vực thuế cho rằng thời hạn trên khó có thể thực hiện.

Để gởi tiền ra nhanh chóng, hiệu quả, và chính xác, Bộ Tài Chánh còn phải cân nhắc những phương thức thanh toán nào tiện lợi nhất. Những sự lựa chọn bao gồm: gửi chi phiếu qua bưu điện, chuyển tiền thẳng vào ngân hàng hay gửi thẻ nạp tiền sẵn .

Những cao niên về hưu có nhận được tiền cứu trợ không?

Câu trả lời là có, nếu không có người nào khai đang nuôi dưỡng người cao niên đó.

Tiền nợ đi học có phải trả lúc này không?

Dự luật cho người vay hoãn trả nợ đi học cho đến Tháng Mười. Trong suốt thời gian này, chính phủ không tính tiền lời trên số nợ cũ.

Sinh viên học toàn thời gian có nhận được tiền cứu trợ không?

Sinh viên sống tự lập, có bản khai thuế riêng, sẽ được nhận tiền cứu trợ.

Sinh viên vẫn còn “ăn theo” trong hồ sơ thuế của cha mẹ, không nằm trong tiêu chuẩn nhận cứu trợ.

Những doanh nghiệp nhỏ có được tài trợ không?

Dự luật tài trợ khoản vay $350 tỷ cho doanh nghiệp nhỏ và tổ chức bất vụ lợi có dưới 500 nhân viên. Tuy nhiên, số tiền này không dễ dàng đến tay doanh nghiệp nhỏ một cách nhanh chóng.

Khoản vay to lớn $350 tỷ này được Cơ Quan Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ bảo đảm và sẽ giải ngân cho những ngân hàng và tổ chức tài chánh được chuẩn thuận.

Các doanh nghiệp phải vay tiền qua những định chế tài chánh đó.

Doanh nghiệp có thể vay một số tiền lên đến $10 triệu để duy trì việc làm cho nhân viên, trả lương, trả tiền thuê mặt bằng, và trả nợ bất động sản hoặc những khoản nợ khác.

Khoản vay này có thể được chính phủ tha nợ trong tương lai nếu được dùng hoàn toàn cho những chi trả nêu trên. (MPL)

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Làm thế nào để kiếm tiền trực tuyến
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: