Thu nhập từ uTrader

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Cách tính thuế TNCN từ 2 nơi

02:04 22/09/2020 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Quyết toán thuế và cách tính thuế TNCN từ 2 nơi như thế nào? Thu nhập 2 nơi đóng BHXH như thế nào? Hãng Kiểm toán Es-Glocal (https://es-glocal.com/) xin giải đáp nhứng vướng mắc đó qua bài viết dưới đây.

I/ Cách tính thuế TNCN từ 2 nơi được quy định như thế nào?

Theo khoản 1 điều 25 Thông tư 111/2020/TT-BTC quy định về việc khấu trừ thuế TNCN:

“1. Khấu trừ thuế

– Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.”

Như vậy:

– Cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi và ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tính thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

– Cá nhân có thu nhập nhiều nơi trong đó có nơi ký dưới 3 tháng (thời vụ, giao khoán . ) mà (mức lương từ 2.000.000/lần hoặc /tháng trở lên) thì phải khấu trừ 10% (Không được làm cam kết vì có thu nhập 2 nơi).

II/ Tính giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc:

Theo khoản 1 điều 9 Thông tư 111/2020/TT-BTC quy định về việc giảm trừ gia cảnh:

“c.1.1) Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

i) Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.”

Theo Công văn 34683/CT-TTHT ngày 26/05/2020 của cục thuế TP Hà Nội

“Trường hợp người nộp thuế ký hợp đồng lao động trên ba tháng ở hai nơi thì người nộp thuế được phép giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một cơ quan chi trả thu nhập và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc tại cơ quan chi trả thu nhập khác. Việc giảm trừ gia cảnh này không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế TNCN của cá nhân nếu vẫn đảm bảo nguyên tắc theo hướng dẫn tại Điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2020/TT-BTC .”

Như vậy:

– Cá nhân có nhiều nguồn thu nhập thì chỉ được tính giảm trừ bản thân tại 1 nơi.

– Nếu muốn giảm trừ cho người phụ thuộc thì phải đăng ký tại Công ty muốn giảm trừ.

III. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân có nhiều nguồn thu nhập:

Theo Công văn 801/TCT- TNCN ngày 02/3/2020 của Tổng cục thuế:

– Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền.

-Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm 2020 thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Như vậy:

Nếu Cty bạn trả lương cho ai thì phải quyết toán thuế TNCN cho họ (Dù có hay không phát sinh khấu trừ thuế). Tức là quyết toán phần tiền lương, tiền công mà công ty bạn trả cho nhân viên đó.

– Không trả lương cho bất kỳ ai thì không phải quyết toán.

IV/ Đóng BHXH cho cá nhân làm nhiều công ty:

Theo khoản 1 điều 39 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2020 của BHXH Việt Nam:

“1. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN

1.2. Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.”

Như vậy:

– Đóng BHXH, BHTN tại nơi ký hợp đồng đầu tiên

– Đóng BHYT tại nơi có mức lương cao nhất.

Trên đây là cách tính thuế TNCN có nhiều nguồn thu nhập theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 25 Thông tư 111/2020/TT-BTC quy định về việc khấu trừ thuế TNCN.

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin cảm ơn Quý bạn đọc đã theo dõi! Kính mời Quý bạn đọc tiếp tục đón xem các bài viết tiếp theo của chúng tôi.

Đăng ký nhận bản tin

Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp

Thu nhập từ cổ tức có chịu thuế TNDN không?

Thu nhập từ cổ tức có chịu thuế TNDN không? Câu hỏi này có khá nhiều cổ đông hay doanh nghiệp thắc mắc khi chia, nhận cổ tức (lợi tức cổ phần). Căn cứ vào đâu để xác định đây là khoản thu nhập chịu thuế hay không chịu thuế TNDN?

1 . Thu nhập từ cổ tức có chịu thuế TNDN không ?

Theo quy định tại khoản 6, Điều 8 Thông tư 78/2020/TT-BTC. Quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN :

“3. Thu nhập được miễn thuế.

6. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp .”

C ăn cứ vào quy định trên ta thấy rằng:

Khoản thu nhập từ cổ tức (lợi tức từ cổ phần) từ việc góp vốn với doanh nghiệp trong nước. Nếu bên nhận góp vốn đã nộp thuế TNDN đối với phần cổ tức này. Thì bên nhận cổ tức không cần tính nộp thuế TNDN đối với phần thu nhập này nữa.

Ví dụ cụ thể để các bạn hình dung rõ hơn thu nhập từ cổ tức có chịu thuế TNDN không?

Công ty Hùng Tín góp vốn vào Công ty Việt Hà.

Trong tháng 9 có số liệu như sau: Thu nhập trước thuế tương ứng với phần vốn góp của Công ty Hùng Tín đã góp vào Công ty Việt Hà là 300 triệu đồng.

– Nếu: Công ty Việt Hà đã nộp đủ thuế TNDN. Bao gồm cả khoản thu nhập của phần góp vốn của Công ty Hùng Tín nhận được.

Vậy Công ty Hùng Tín được nhận số tiền từ góp vốn là:

300 triệu đồng – 300 triêu đồng*20% =240 triệu đồng

Và phần thu nhập nhận được 240 triệu đồng này không bị tính thuế TNDN khi xác định các khoản thu nhập tính thuế TNDN nữa..

– Nếu Công ty Việt Hà đã nộp thuế TNDN, và đang được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 50%

Thu nhập Công ty Hùng Tín nhận được là:

300 triệu đồng – 300 triệu đồng*20%*50% = 270 triệu đồng

Khoản thu nhập 270 triệu đồng này cũng thuộc các khoản thu nhập được miễn thuế khi tính thuế TNDN.

– Nếu: Công ty Việt Hà đang trong thời gian được miễn thuế TNDN. Thì thu nhập mà Công ty Hùng Tín nhận được từ hoạt động góp vốn là 130 triệu đồng này sẽ được miễn thuế TNDN.

Như vậy, thu nhập từ cổ tức có chịu thuế TNDN không? Câu trả lời là thu nhập từ cổ tức nhận được từ góp vốn từ doanh nghiệp trong nước, nếu đơn vị nhận vốn góp đã nộp thuế TNDN của phần cổ tức đó. Thì cổ tức nhận được thuộc các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN khi xác định thu nhập tính thuế.\

Các bạn đang xem: Thu nhập từ cổ tức có chịu thuế TNDN không?

Các bạn xem thêm:

Khóa học kế toán tổng hợp cho người đã biết kế toán.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Làm thế nào để kiếm tiền trực tuyến
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: